Cases

Mathias, 16 år

Jeg lærte Mathias at kende, da han var 16 år gammel og havde været i en flerårig skolevægring og deraf fået en depression. Vægringen blev udløst af mange ubehagelige oplevelser på hans tidligere skole.  

Mathias har social angst og Asperger samt et ekstremt ubehag ved alt, hvad skolen indebærer. 

I samarbejde med Mathias og hans forældre lavede vi en plan for at opnå Mathias’ mål om at genoptage skolegangen og være mindre angst i sociale situationer. Efter to års mentorskab hos mig har Mathias udviklet sig fra kun at kunne have kortere sociale interaktioner i hjemmet, til at genoptage sin skolegang på fuldt skoleskema i selskab med andre unge. Mathias har i dag færdiggjort sin afgangseksamen og er blevet selvsikker i sociale sammenhænge.

Rasmus, 18 år

Da jeg mødte Rasmus, var han 18 år gammel og havde diagnoserne ADHD og angst samt en hård opvækst, som var årsag til at han udviklede PTSD. Rasmus havde lavt selvværd, ringe selvopfattelse, han var ængstelig i de fleste situationer og havde svært ved at se en fremtid, der ikke indebar førtidspension.  

Rasmus havde en drøm om at blive pædagogmedhjælper, men det følte han var uopnåeligt.  

Rasmus og jeg lagde en plan, som omhandlede skemalagt selvværdsudvikling gennem succesoplevelser. Vi lagde en strategi for, hvordan Rasmus kunne blive pædagog, som indebar praktikker i børnehaver og færdiggørelse af afgangseksamen. I dag har Rasmus lært at forstå sig selv, hvile i sig selv og har kontrol over sine diagnoser. Desuden er Rasmus i gang med sin PAU uddannelse med henblik på at blive pædagogmedhjælper. 

Filip, 12 år

Filip mødte jeg da han var 12 år gammel og havde en hverdag med mistrivsel, stress og skolevægring. Vi lavede en plan med gradvis eksponering og stilladsering i forhold til hans skolegang, hvilket hjalp Filip i overgangen fra skolevægring til genetablering af hans skolegang.  I dag er Filip godt i gang med 8. klasse og livet som teenager. 

Børns Vilkår har lavet en case samling om unge i skolevægring, hvor Filips case blandt andet indgår. I følgende citat er jeg anonymiseret som Anders, og her beskriver Filip hvordan jeg fik ham til at gå fra at være bange for skoler, til at have mod på at starte op:  

“Han hedder Anders, og han er to meter høj, og […] han er virkelig sød. Og vi var ude og fiske, og vi hyggede rigtig meget, og så tænkte han til sidst, altså mens vi bare snakkede “nu skal vi ud og se skolen”. Og det var jeg så med på. I to år havde jeg været bange for skoler. 

Jeg kom ind og mødte nogle venner, eller nogle personer som jeg faktisk ikke var venner med på det tidspunkt. Og jeg kunne meget godt lide systemet, og jeg elskede skolen, og […] vi havde det bare fedt. Og så gamede vi nede på skolen og kom ind og sagde hej til nogle flere personer, og så til sidst så sagde Anders ”jeg tror at det er tid til, at du starter med at have timer dernede” (Børnsvilkår.dk).