Om Nordstjernen

Sirius

Nordstjernen

Nordstjernen, også kaldet “den ledende stjerne”, er den klareste stjerne på himlen. Den er i flere århundreder blevet brugt til at finde vej og bruges i dag til at rette kompas ind, således at man kan navigere rundt i verden.

Jeg finder navnet Nordstjernen passende, eftersom at målet med mit arbejde er at hjælpe unge med at komme på rette vej og navigere livet. Jeg ønsker at hjælpe og støtte unge i, at finde vejen til at leve et selvstændigt liv, baseret på mod, selvtillid og selvværd.

“Det handler først og fremmest om mennesket, ikke diagnosen”

Min pædagogiske filosofi, bærer præg af systematik, gennemskuelighed, forudsigelighed og struktur. Derudover gør jeg meget ud af at arbejde med afstigmatisering. Det gør jeg ved at tage udgangspunkt i mennesket jeg arbejder med, frem for udelukkende at have diagnosen i centrum.

Jeg tror på, at alle mennesker er forskellige og at diagnoser kommer forskelligt til udtryk. Derfor er det også forskelligt hvad man evner og ikke evner. I praksis arbejder jeg med gradvis eksponering af de emner eller elementer den unge måtte have udfordringer med og med stilladsering mod mål der er realistiske for den unge at opnå, eftersom at det er gennem disse metoder at jeg tidligere har erfaring med at de unge udvikler sig mest.

Martin

Mit navn er Martin, jeg er 28 år gammel og far til to drenge. I min fritid er jeg at finde ved kysten med en fiskestang i hånden, eller ude i naturen for at opleve og undersøge.  

Tidligere har jeg arbejdet i 5 år som lærer, mentor og støttekontaktperson i specialområdet. Jeg har derfor et bredt kendskab til diagnoser der befinder sig inden for ASF, ADHD, ADD, angst, herunder de psykiske og sociale udfordringer der ofte medfølger.   

“Det tager et minut at lære og ti-tusinde timer at mestre”

Udover min professionelle erfaring, på baggrund af mit arbejde med unge i skolevægring, har jeg selv, som ung, oplevet udfordringer ved at gå i skole. Det har givet mig et indblik i de tanker og følelser der kan opstå når man som ung ikke passer ind i de normer og strukturer der gør sig gældende i den skolemæssige kontekst, men ligeledes i den samfundsmæssige.   

I min tid som lærer oplevede jeg, at de samfundsmæssige strukturer i skolesystemet, gjorde at de unge jeg havde med at gøre, abrupt skulle afslutte deres skolegang før deres forløb var afsluttet og før de havde nået deres mål. Jeg har derfor skabt mit eget mentorvirke – Nordstjernen, fordi jeg brænder for at støtte og hjælpe unge med deres udfordringer, og fordi jeg ønsker at give dem mulighed for at opnå deres mål, under de rette forudsætninger og omstændigheder.